ติดต่อเต็นท์

มาสเตอร์ยนต์

111/1 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

081-7838388 ,081-8855009